Traditional Georgian A1 Traditional Georgian A1
✨,,სემიტა.ენის სკოლა” გაგაცნობთ პროფესორ ნანა შავთვალაძის სტუდენტს, ქალბატ
24.06.2021
Celebration of Celebration of "Semita.Language School"
🎉გვინდა სიხარულით გაცნობოთ, რომ 12 ივნისს  ,,სემიტა•ენის სკოლას” ჰქონდა პი
21.06.2021
About Biliki Books About Biliki Books
https://youtu.be/fNT-ZPPCMbE👉ნანა შავთვალაძე - ,,სემიტა.ენის სკოლის” დამფუძნებელი. დღევანდელ
21.06.2021
Argumentative Essay Writing - Part 7 Argumentative Essay Writing - Part 7
https://www.youtube.com/watch?v=PZi4MAgP-gw👉ნანა შავთვალაძე - ,,სემიტა.ენის სკოლის" დირექტორი, ლინგვისტ
21.06.2021
Preparation for the National Exams Preparation for the National Exams
📣სრულდება აბიტურიენტების ჯგუფური მომზადება ქართულ ენასა და ლიტერატურაში
09.06.2021