ინგლისური ენის კურსი უფროსებისთვის ინგლისური ენის კურსი უფროსებისთვის
საგანმანათლებლო სივრცე „სემიტა“აშშ-ს საელჩოს თანადგომით ოქტომბრის თვიდა
09.02.2023
ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან ინგლისური ენის კურსი უცხოელ პედაგოგთან
გააღრმავე ინგლისური სიტყვებისა და გრამატიკის ცოდნა, საგანმანათლებლო სივ
09.02.2023
სოცემოციური განვითარების კურსი სოცემოციური განვითარების კურსი
კურსის „ბავშვის სოცემოციური განვითარების“ პროგრამის ფარგლებში პატარა სე
09.02.2023
კურსი ,,4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ კურსი ,,4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ"
კურსი ,,4ვ ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვისმსჯელოთ და ვწეროთ" ფარგლებში პატარა სემიტე
09.02.2023
წინასასკოლო მზაობა წინასასკოლო მზაობა
წინასასკოლო მზაობის კურსის ფარგლებში ,,სემიტაში" სემიტელებმა პირველი გაკვ
09.02.2023