10 მცნება 10 მცნება
💫 გიზიარებთ ჩვენი ,,სემიტა.ენის სკოლის” ბავშვების, ქეთოსა და მაშოს, ერთ-ერთ დ
16.12.2021
ერთი გასვლითი დღე ერთი გასვლითი დღე
💫ჩვენი ქართული ენის ამერიკელი მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად ქართულ ს
16.12.2021
,,აკადემიური წერა” ,,აკადემიური წერა”
💫 სიახლე გვაქვს:თქვენ უკვე შეგიძლიათ შეიძინოთ წიგნი ,,აკადემიური წერის საფ
16.12.2021
4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ 4ვ - ვიკითხოთ, ვიფიქროთ, ვიმსჯელოთ და ვწეროთ
✨ ასე მხიარულად და საინტერესოდ მიმდინარეობს გაკვეთილები ,,სემიტა.ენის სკოლ
16.12.2021
Individual Classes with Native Speaker Individual Classes with Native Speaker
,,სემიტა.ენის სკოლა” გთავაზობთ საკომუნიკაციო ინგლისური ენის კურსს ინგლისუ
18.11.2021