,,სემიტა.ენის სკოლის” თანამშრომელი

👉სოფიო ჩიქოვანი - ქართული ენის ინსტრუქტორი. ორგანიზაცია “სემიტა. ენის სკოლის” თანამშრომელი 2021 წლიდან. კითხულობს შემდეგ კურსს: ყოველდღიური ქართული.
📝გაკვეთილებს ატარებს ფიზიკურად და ონლაინ რეჟიმშიც.