ერთი გასვლითი დღე

💫ჩვენი ქართული ენის ამერიკელი მოსწავლეები მასწავლებელთან ერთად ქართულ სივრცეში ქართულად მეტყველებენ და ქართულ კულტურას ეცნობიან.
💫Our American students, together with their teacher, are spending their time to speak Georgian and get acquainted to Georgian culture.